Veel eensgezindheid bij leden

Op initiatief van het bestuur van GroenLinks Utrechtse Heuvelrug, zijn gisteravond een aantal leden bij elkaar gekomen om te debatteren over een signaal dat onze afdeling aan de landelijke politiek over de toekomst van de partij kan geven.
Na een korte terugblik door Wilma Hielema op de gebeurtenissen binnen GroenLinks in de afgelopen paar jaar kregen de aanwezigen gelegenheid om hun visie op verleden, maar vooral op de toekomst van de partij te geven.
Over het Kunduz-besluit waren de meningen, zoals te verwachten was, verdeeld. Over het 'gedoe' binnen de partij was men eensluidend; het gerommel rond het lijsttrekkerschap was bedroevend, enige positieve hiervan was de uitslag dat Jolande Sap zeer breed gesteund werd. Dieptepunt was echter de wijze waarop zij uiteindelijk het veld moest ruimen. De boodschap was duidelijk: aan het 'gedoe' binnen de partij moet nu voor eens en altijd een einde komen!

Over het bestaansrecht van de partij is bij de aanwezigen geen twijfel. Voor vrijwel niemand is er een echt alternatief. GroenLinks geeft in haar programma, als enige partij, een duidelijke visie op een sociale en duurzame toekomst! Algemeen is echter het gevoel dat GroenLinks er niet goed in slaagt haar boodschap duidelijk over te brengen. Voor het oplossen van de crisis en het toekomstbestendig maken van de samenleving grijpt GroenLinks niet naar de middelen die juist tot de crisis hebben geleid, zoals voortgaande economische groei, maar heeft ze goede en duurzame alternatieven. Het Lenteakkoord is dan ook met instemming ontvangen. Het bestuur is tevreden met alle input en kan hiermee, vanuit de afdeling, een duidelijk signaal naar de landelijke politiek geven. Zonder gedoe naar een Duurzame Toekomst!