Sociaal en Groen, de gezamenlijke website voor GroenLinks en de PvdA.

In september 2012 hebben de ledenvergaderingen van PvdA en GroenLinks ingestemd met het voorstel van de Regiecommissie om ook na komende gemeenteraadsverkiezingen van 2014 samen verder te gaan. Hierop is tevens definitief besloten om de gezamenlijke website Sociaal en Groen te maken.

GroenLinks op de Utrechtse Heuvelrug werkt al sinds de vorige gemeente-raadsverkiezingen samen met de Partij van de Arbeid. We hebben in de gemeente één fractie, één programma en één gezamenlijke ambitie: onze leefomgeving socialer en groener maken.
De samenwerking verloopt goed. De fractie werkt prima samen, kan in de belangrijke dossiers het verschil maken (in de raad, in de coalitie of met de wethouder) en werkt goed in de lijn van het programma waarmee we eerder de verkiezingen in gingen. Samenwerken bleek nog inspirerender dan voorheen gedacht. Dit smaakt naar meer, zo is samengevat, de mening van de fractie.

Vanaf januari 2013 wordt op de gezamelijke website Sociaal en Groen al het (politieke) Nieuws, de Nieuwsbrief 'Sociaal en Groen' en onze gezamenlijke activiteiten gepubliceerd.
De website van GroenLinks, afdeling Utrechtse heuvelrug, blijft gewoon in de lucht, maar de berichtgeving hierop zal zich beperken tot typische GroenLinks berichten, ledenvergaderingen en ander bestuurszaken.