Linda Voortman demonstreerde voor behoud thuiszorg

Voortman: "Als je weet dat 70 tot 80 procent van de mensen die een beroep op thuiszorg doet een laag inkomen heeft, dan kun je zo wel nagaan dat deze bezuiniging gevolgen heeft voor de zorg die mensen zich kunnen veroorloven. Dat vind ik onacceptabel."

Het kabinet is van plan de aanspraak op langdurige zorg flink te versoberen en 75% van het budget, dat is maar liefst 1,1 miljard euro,  van de huishoudelijke hulp weg te bezuinigen. Honderdduizend thuiszorgmedewerkers verliezen hierdoor hun baan en nog veel meer clienten zullen hun thuiszorgmedewerker verliezen. Daarom komen de thuiszorgmedewerkers, en allen die hen steunen in hun strijd, in actie. Zij roepen het kabinet op om de zorg voor onze ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in goede handen te houden. GroenLinks vindt dat iedereen, nu en ind e toekomst, recht heeft op goede thuisszorg. GroenLinks vreest dat de aangekondigde maatregel vooral geld gaat kosten omdat mensen eerder in een instelling terechtkomen en daar duurdere zorg nodig zullen hebben.