Het gaat om groener en socialer beleid

Bram van Ojik vertelt waarom hij niet meer met het kabinet verder praat over hun plannen voor 2014........

Beste GroenLinksers,

Zoals jullie vast hebben meegekregen praat ik niet meer verder met het kabinet over hun plannen voor 2014. Ik heb er geen vertrouwen in dat er een resultaat zal komen dat ik met een positief advies aan jullie kan voorleggen. En dan heeft verder praten geen zin meer.

De gesprekken zijn begonnen na de Algemene Politieke Beschouwingen. Eindelijk leek het kwartje gevallen bij het kabinet: het ging ze echt niet lukken om hun plannen zomaar door het parlement te loodsen. Ze moesten nu echt gaan luisteren naar de wensen van de oppositiepartijen. Ik zag een kans om stappen te zetten op een fundamenteel punt uit ons verkiezingsprogramma: het vergroenen van de belasting om werk te creëren. Iedere mogelijkheid om het beleid van het kabinet bij te sturen in de richting van meer banen en minder milieuvervuiling grijp ik aan.

De kans dat we er uit zouden komen heb ik nooit groot geacht, maar als die kans gedurende de gesprekken steeds kleiner wordt, dan komt er een moment dat je moet zeggen ‘dit heeft geen zin meer’. Dat moment was vandaag.

Er zijn drie redenen voor mijn besluit. Ten eerste ging het meningsverschil over de extra bezuinigen de gesprekken te zeer belasten. GroenLinks heeft altijd gezegd nooit te zullen tekenen voor een extra bezuiniging van 6 miljard. Ten tweede bleek het onmogelijk om echt fundamentele stappen te zetten in de aanpak van de klimaat- en energiecrisis. Ten derde had ik er geen vertrouwen in dat het uitgangspunt van eerlijk delen recht overeind zou kunnen blijven staan.

Ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Veel liever had ik jullie een pakket voorgelegd waar ik echt in geloofde. Dat is niet gelukt. Uiteraard verandert dit niets aan onze verdere opstelling in het parlement. Wij blijven ons inzetten voor een groene, linkse en rechtvaardige samenleving. En we zullen het kabinet bestoken met constructieve voorstellen om dat dichter bij te brengen. Net als onze vele wethouders en raadsleden dat doen. Met de Gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees parlement in aantocht is een sterk GroenLinks harder nodig dan ooit.

Met vriendelijke groet,

Bram van Ojik,

Fractievoorzitter in de Tweede Kamer