Een maatschappij heeft een economie maar is geen economie

GroenLinks Utrechtse Heuvelrug bereid zich voor op Congres.

Gisteravond heeft een betrokken groep Heuvelrugse GroenLinks-leden het partijcongres van 3 maart aanstaande voorbereid. We hebben nog eenmaal teruggekeken aan de hand van het rapport van de commissie van Dijk en vervolgens onze blik voorwaarts gericht. Er zijn veel mensen geestdriftig aan de slag voor en in de partij en dat inspireert en motiveert. Kijkend naar de voorstellen van het Interim partijbestuur aan het congres besluiten we tot het mede indienen van een motie en een amendement. Het betreft het voorstel van het partijbureau om in 2014 de partijraad op te heffen (omdat men er van uitgaat dat de verantwoording van bestuur en toezichtraad én de betrokkenheid van leden bij belangrijke besluiten dan goed geregeld is). Dat vinden we vooralsnog geen goed plan.

We willen dat niet alleen top-down maar ook vanuit de leden initiatieven genomen kunnen worden. Er moet een  democratische structuur komen waardoor leden het bestuur tot de orde kunnen roepen als zij daartoe de noodzaak zien; Zolang deze democratische opbouw niet op andere wijze is vormgegeven, goedgekeurd en ingevoerd kan er van afschaffing van de partijraad, die daar behoorlijk goed in voorziet,  geen sprake zijn.

Het pamflet ‘wie we zijn en wat we willen’ een politiek plaatsbepaling voor GroenLinks van Wijnand Duyvendak wordt gedragen door de aanwezige afdelingsleden. Wijnand schrijft treffend: ‘Een maatschappij heeft een economie maar is geen economie! Groene en sociale politiek kan alleen vorm krijgen als we bereid zijn te sleutelen aan ons economische systeem. Economische hervormingen zijn een voorwaarde voor een succesvolle aanpak van milieudegradatie en een politiek van eerlijk delen en gelijke kansen.

Het draait dan om de volgende unieke vijfslag: 1. Beperk de macht van de financiële markten, banken en aandeelhouders2. Versterk de solidariteit; verklein de inkomensverschillen3. Versterk het publieke domein en democratiseer de publieke diensten4. Geef mensen grip op hun tijd en kies voor immateriële groei5. Reken eerlijke prijzen: voer de ecotaks in”

Alle vijf deze onderwerpen verdienen een centrale plaats in de politieke praktijk van GroenLinks. Ze benadrukken de onlosmakelijke verbinding tussen groen en sociaal.  Wijnand beschrijft in vijftig bladzijdes hoe hij tot deze vijfslag komt en wat hij ermee bedoelt. Een zeer lezenswaardig pamflet :Wie we zijn en wat we willenDe afdeling Utrechtse Heuvelrug heeft zin in het GroenLinks congres!